Hantverksprogrammet

Hantverksprogrammet vänder sig till elever som vill använda händerna och arbeta med ett kreativt hantverksyrke.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för hantverksprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Fem inriktningar

Inom hantverksprogrammet finns fem inriktningar, varav fyra - finsnickeri, florist, frisör och textil design - täcker in de största hantverksområdena. Inom den femte, övriga hantverk, finns ett antal yrken som skolan kan profilera sig mot. Utbildningar inom övriga hantverk

I ämnet hantverk finns flera kurser för varje inriktning. Här kan man också se att kunskapsområdet arbetsmiljö och säkerhet finns integrerat i karaktärsämnet. Kursen tradition och utveckling är generell och ska anpassas till inriktning och profil. Huvuddelar i kursen är historia, nutid och framtid. Att lära om hantverkets historia och trendernas stilhistoria är lika viktigt som att lära om nutidens fack- och branschorganisationer, utbildningssystem och yrkestävlingar. Utveckling inom hantverksområdet är en annan viktig del, därför ingår även trendtolkning och framtidsmöjligheter inom hantverksområdet i kursen.

Finsnickeri

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom branschen. Exempel på yrken:

 • Båtbyggare
 • Möbelsnickare
 • Trä- och byggvarubranschen

Florist

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalitet, samt kunskaper om krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom branschen. Exempel på yrke:

 • Florist

Frisör

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen. Exempel på yrke:

 • Frisöraspirant

Textil design

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt kunskaper om material som används inom hantverksområdet. Exempel på yrken:

 • Inköpsassistent
 • Sömmerska
 • Textil och konfektion

Övriga hantverk

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i arbetsuppgifter, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom den valda profilen. Skolan väljer vilken eller vilka profiler de erbjuder. Exempel på yrken:

 • Glasblåsare
 • Guld- eller silversmed
 • Hår- och makeupstylist
 • Låssmed

Stort utrymme för programfördjupning

700 poäng är vikt åt programfördjupning, vilket innebär att skolorna har stort utrymme att tillsammans med det lokala programrådet välja de kurser som krävs för det valda yrket. Som skola kan man exempelvis välja att ha en profil med många hantverkskurser eller en profil med inriktning mot eget företagande eller en tydlig designprofil.

Entreprenörskap viktigt

Entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningen. Entreprenörskap är ett förhållningssätt som kan beskrivas som att kunna identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Detta är en förutsättning för en hantverkare för att lyckas som företagare. Därför ingår kursen entreprenörskap bland de programgemensamma karaktärsämnena. Det är också viktigt att entreprenörskap integreras i sitt sammanhang i ämnet hantverk för att eleverna ska lära sig grunderna för företagande, marknadsföring och att skapa och behålla en kundkrets. Utbildningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med kunder, uppdragsgivare och leverantörer och att lära ett serviceinriktat förhållningssätt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om vilka möjligheter det valda hantverksyrket har på den internationella arbetsmarknaden.

Hantverk en långsiktig bana

Det krävs en hel del övning och erfarenhet för att bli en duktig hantverkare. Skräddare och designer är två sådana exempel. För båda dessa yrken behövs den grund som inriktningen textil design ger. Som blivande skräddare behöver du träna upp din hantverksskicklighet och avlägga gesällprov. För att bli designer måste du studera vidare, till exempel inom yrkeshögskolan eller på Textilhögskolan i Borås. Ett annat exempel är frisöryrket. För att kunna avlägga gesällprov och bli godkänd av branschen behöver du jobba 3000 timmar på salong efter avslutat hantverksprogram.

Efter att ha fått yrkesexamen på hantverksprogrammet är man anställningsbar, men inom vissa yrken krävs en färdigutbildning inom yrkeshögskolan eller högskolan.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan huvudmän profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. Det finns inom hantverksprogrammet ett stort antal ämnen och kurser inom programfördjupningen som huvudmän kan sätta samman till kurspaket efter samråd med det lokala programrådet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen ska som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område. Vissa yrken kräver dock färdigutbildning.

Poängutrymme

Poängutrymmet för hantverksprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 500 poäng
 • Programfördjupningar 700 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner