Förkortningar för olika tekniker inom svets

Svetskommissionen har tagit fram rekommendationer för hur olika svetstekniker kan förkortas i examensbeviset.

När en elev har läst samma kurs flera gånger behöver läraren ange en beskrivning av kursens innehåll för att utfärda ett examensbevis. Detta gäller till exempel för ämnet sammanfogningsteknik där eleverna på industritekniska programmet läser vissa svetskurser flera gånger men med olika tekniker.  

För att underlätta för lärarna och skapa enhetlighet har Svetskommissionen tagit fram rekommendationer för hur de olika svetsteknikerna kan förkortas i beskrivningen av kursens innehåll. Skolverket rekommenderar att dessa används.

Svetskommussionens rekommenderade förkortningar

Senast granskad: 2013-09-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner