Nationella program

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program. Av dessa är tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla program är treåriga.

Förberedelser för yrkeslivet

Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Barn och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

Förberedelser för högskola och universitet

De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några yrken direkt efter gymnasieexemen.

Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Senast granskad: 2015-06-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner