Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller i butik.

Från höstterminen 2017 kan skolorna erbjuda alla elever på de nationella gymnasieprogrammen att läsa programmering. Kurserna programmering 1 och tillämpad programmering ingår i programfördjupningen för restaurang- och livsmedelsprogrammet sedan den 1 augusti 2017.

Programmet utbildar mot yrken inom restaurangbranschen, delikatesshandeln, catering och branscher med som arbetar hantverksmässigt med mat, bröd och dryck nära kunder och gäster. 

Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även särskild behörighet.

Arbetsformer

På programmet lär sig eleven om traditionell och modern hantverksmässig bakning, matlagning eller servering. Man lär sig också om måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering.

Eleven tränas i yrket under verkliga förhållanden tillsammans med andra och lär sig att samarbeta och möta kunder och gäster. Teori och praktik knyts ihop och eleven får planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet.

Tre inriktningar

Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuder tre inriktningar:

Bageri och konditori

Denna inriktning ger kunskap för arbete inom den hantverksmässiga, till skillnad från den industriella delen av dessa näringar. Exempel på yrke:

 • Bagare och konditor

Färskvaror, delikatesser och catering

Denna inriktning ger kunskap inom livsmedelsområdet i syfte att sälja, samt kunskap om måltiden och dess delar som råvaruval, tillagning, drycker, exponering och uppläggning. Exempel på yrken:

 • Butikssäljare inom färskvaror och delikatess
 • Delikatessäljare
 • Expertsäljare inom exempelvis kött och chark

Kök och servering

Denna inriktning ger kunskap inom matlagning och servering av mat och dryck i offentlig eller privat restaurangverksamhet. Exempel på yrken:

 • Kock
 • Servitris eller servitör

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Man läser fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen man läser läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hygienkunskap, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap och service och bemötande. Dessutom erbjuder skolan möjlighet att specialisera sig inom programmet, olika skolor erbjuder olika fördjupningskurser

Det finns även ett individuellt val där eleven väljer bland de kurser som skolan erbjuder.

Valmöjligheter

Utöver de obligatoriska ämnena och kurserna kan skolan profilera utbildningen inom programfördjupningen och det individuella valet. De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Det innebär att eleven får stora delar av de kunskaper som ingår i utbildningen tillsammans med yrkekunniga utövare på en arbetsplats. Det är också möjligt för skolan att erbjuda lärlingsutbildning. Då genomförs större delen av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har samma examensmål, inriktningar, ämnesplaner och kurser som man får om man går ett skolförlagt yrkesprogram.

Poängutrymme

Poängutrymmet för restaurang- och livsmedelsprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
 • Inriktningar 300-600 poäng
 • Programfördjupningar 600-900 poäng
 • Individuellt val 200 poäng
 • Gymnasiearbete 100 poäng
Senast granskad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner