Särskilda varianter

En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. I gymnasiesärskolan är det en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande.

Särskild variant inom det estetiska området

För särskilda varianter inom det estetiska området ska särskilda förkunskapskrav finnas för att säkerställa att de elever som tas emot på utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Dessutom ska kompletterande urvalsgrunder i form av prov användas vid antagningen till utbildningen. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.

Villkoren för att godkännas som särskild variant anges i 5 kap. gymnasieförordningen (2010:2039). Beslutet gäller för fyra antagningsomgångar.

Ansökan för att anordna en särskild variant

Senast granskad: 2014-11-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner