Spetsutbildningar

Spetsutbildningar i gymnasieskolan är utbildningar som är tydligare profilerade och koncentrerade mot vissa specialområden än andra gymnasieprogram.

Spetsutbildning finns inom det estetiska programmet. Spetsutbildning finns även i försöksverksamhet. Inom försöksverksamheten kan eleven bredda och fördjupa sina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, teknikvetenskap eller humaniora (språk, historia och filosofi).

Under utbildningen har eleven kontakt med universitet och högskolor och kan läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

Läs mer om riksrekryterande utbildningar

Senast granskad: 2017-08-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner