Spetsutbildningar i gymnasial försöksverksamhet

Gymnasial spetsutbildning inom försöksverksamheten ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom humaniora, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknikvetenskap. Spetsutbildningarna inom försöksverksamheten är riksrekryterande. Försöksverksamheten startade 2009 och har förlängts till 2022.

Ansök om att delta senast 15 september 2018

Ytterligare utbildningar inom området teknikvetenskap kan starta hösten 2019

Totalt kan högst 31 spetsutbildningar ingå i försöksverksamheten. Från och med hösten 2018 kan försöksverksamhet även genomföras inom området teknikvetenskap. Det finns plats för ytterligare utbildningar att starta hösten 2019.

Ansökan om att delta i försöksverksamheten för utbildningar som planeras starta hösten 2019 ska skickas till Skolverket senast 15 september 2018. Beslut fattas i november - december 2018 efter samråd med Universitetskanslersämbetet.

I informationen om ansökan finns mer information om försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning och hur du ska gå tillväga för att ansöka.


Spetsutbildningarna i gymnasieskolan

Spetsutbildningarna i gymnasieskolan är en försöksverksamhet som ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i

  • humaniora
  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap eller
  • teknikvetenskap.

Försöksverksamheten pågår fram till 2022. Sista antagning är hösten 2021. Elever har rätt att söka till valfri spetsutbildning.

Läs mer om riksrekryterande utbildningar

Möjlighet att läsa högskolekurser

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning ska även göra det möjligt för elever att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med sina gymnasiestudier.  Om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamhet med spetsutbildning (95 kB)

Kontakt

Ylva Eriksson
ylva.eriksson@skolverket.se 08-527 332 01

Senast granskad: 2017-06-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner