Spetsutbildningar i gymnasial försöksverksamhet

Gymnasial spetsutbildning inom försöksverksamheten ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper inom humaniora, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknikvetenskap. Spetsutbildningarna inom försöksverksamheten är riksrekryterande. Försöksverksamheten startade 2009 och har förlängts till 2022.

Spetsutbildningarna i gymnasieskolan är en försöksverksamhet som ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i

  • humaniora,
  • matematik,
  • naturvetenskap,
  • samhällsvetenskap eller
  • teknikvetenskap.

Försöksverksamheten pågår fram till 2022. Sista antagning är hösten 2021. Elever har rätt att söka till valfri spetsutbildning.

Läs mer om riksrekryterande utbildningar

Möjlighet att läsa högskolekurser

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning ska även göra det möjligt för elever att läsa kurser vid universitet eller högskola parallellt med sina gymnasiestudier.  Om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamhet med spetsutbildning (95 kB)

Ytterligare utbildningar kan starta hösten 2018

Totalt kan högst 31 spetsutbildningar ingå i försöksverksamheten. Från och med hösten 2018 kan försöksverksamhet även genomföras inom området teknikvetenskap. Det finns plats för ytterligare utbildningar att starta hösten 2018.

Ansökan om att delta i försöksverksamheten för utbildningar som planeras starta hösten 2018 ska vara Skolverket tillhanda senast 15 september 2017. Beslut fattas i november - december 2017 efter samråd med Universitetskanslersämbetet.

Kontakt

Ylva Eriksson, ylva.eriksson@skolverket.se, 08-527 332 01

Senast granskad: 2017-06-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner