Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år.

  • Pedagogisk omsorg
  • Omsorg på obekväm tid
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet
Senast granskad: 2013-02-06