Hur ser verksamheten ut?

104 folkhögskolor är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 44 folkhögskolor drivs av landsting eller regioner. Varje folkhögskola har en egen profil som kommer till uttryck dels genom det kursutbud som skolan erbjuder, dels genom kursövergripande teman.

Speciellt för folkhögskolan är den pedagogiska miljön som präglas av erfarenhetsbaserade studier, sammanhållna studiegrupper, samtalsbaserad och ämnesövergripande undervisning. Många folkhögskolor kan erbjuda boende i internat.

Undervisningen är avgiftsfri men deltagaren måste betala för kurslitteratur, material, mat och eventuellt boende.

Folkhögskolekurser berättigar till studiestöd från CSN.

Senast granskad: 2013-02-08