Vad är förskoleklass?

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Förskoleklassen är en frivillig skolform men de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass.

Senast granskad: 2013-02-06