Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Alla kommuner använder ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxan. De kommuner som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra kvaliteten.

Senast granskad: 2013-02-06