Vad är gymnasieskola?

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan består av nationella program, introduktionsprogram och program som avviker från den nationella programstrukturen.

Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete.

Varje nationellt gymnasieprogram innefattar:

  • Nio gymnasiegemensamma ämnen - Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andra språk, samt religionskunskap. På Naturvetenskapsprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena biologi, fysik, kemi. På Teknikprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena fysik och kemi.
  • Ett antal karaktärsämnen som är specifika för det program som valts.
  • Examensarbete.
  • Arbetsförlagt lärande, APL, på yrkesprogrammen.

De olika gymnasieprogrammen kan antingen vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.

Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning.

Senast granskad: 2013-02-07