Illustration av universitet, högskola och yrkeshögskola

Vad är universitet och högskola?

Svenska universitet och högskolor erbjuder en mängd utbildningsprogram.och fristående kurser.

Utbildningen är indelad i tre nivåer som bygger på varandra:

  • Grundnivå (tre år)
  • Avancerad nivå (ett till två år)
  • Forskarnivå (två till fyra år)

Omfattningen av en kurs eller ett utbildningsprogram räknas i högskolepoäng. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. Ett heltidsläsår omfattar 60 högskolepoäng.

All utbildning inom högskolan är uppbyggd av kurser. En kurs omfattar vanligtvis mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

För mer information gå in på Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu.

Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu

Senast granskad: 2011-01-11
Innehållsansvar: Sonja Tiderman