En karta över det svenska utbildningssystemet

Det svenska utbildningssystemet består av en mängd verksamhetsformer och utbildningar. Alla vänder sig till individer i olika åldrar med olika behov och förutsättningar.

För att underlätta ditt sökande finns en klickbar karta som ger en överblick över utbildningssystemets olika delar. Kartan kan du använda för att orientera dig och få information om just de delar som intresserar dig. Du kan bland annat läsa kortfattat om:

 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Fritidshem
 • Grundskoleutbildning
 • Gymnasieutbildning
 • Vuxenutbildning
 • Annan pedagogisk verksamhet
 • Kompletterande utbildningar
 • Folkhögskolorna
 • Yrkeshögskolan
 • Universitet och högskola

Senast granskad: 2012-08-26