Vuxenutbildning

Den formella vuxenutbildningen ska fungera som ett system för vuxnas kontinuerliga utveckling och omställning utifrån varierande individuella behov.

Svensk vuxenutbildning anordnas i många olika former. Till skolväsendet för vuxna hör:

  • Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare.
  • Särskild utbildning för vuxna som är vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.


 

Senast granskad: 2016-06-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner