Vad är särskild utbildning för vuxna?

Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Det är även möjligt för kommuner att ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkesvux och lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna.
 

Senast granskad: 2013-02-08