Illustration av universitet, högskola och yrkeshögskola

Vad är Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

Det finns både yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) och kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar).

YH-utbildningar

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 200 YH-poäng, en två-årig utbildning är på 400 YH-poäng etc.

  • Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen
  • Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete

Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

KY-utbildningar

KY-utbildningarna är mellan ett och tre år långa och leder till en kvalificerad yrkesexamen. En KY-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Det innebär att en utbildning på ett år motsvarar 40 KY-poäng, en två-årig utbildning är på 80 KY-poäng etc.

Observera att KY-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.
KY-utbildningar kommer att finnas som längst till och med år 2013.

För mer information kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Senast granskad: 2017-12-08