Nya kurs- och ämnesplaner för kinesiska (moderna språk)

Nu har kurs- och ämnesplanerna i moderna språk kompletterats med centralt innehåll och kunskapskrav specifikt för kinesiska. De reviderade kurs- och ämnesplanerna trädde i kraft den 15 juli 2014.

Det har sedan länge varit möjligt att läsa kinesiska på grund- och gymnasieskolor samt inom kommunal vuxenutbildning enligt kurs- och ämnesplanerna i moderna språk. Tidigare kurs- och ämnesplaner i moderna språk var inte anpassad för kinesiska. Därför är nu kurs- och ämnesplanerna för moderna språk reviderade.

Tidplan för införandet

Elever som redan idag läser kinesiska som modernt språk i grundskolan ska fortsättningsvis undervisas enligt den nya kursplanen, det görs med andra ord en direkt övergång från det gamla till det nya systemet. Den nya ämnesplanen i kinesiska för gymnasial utbildning gäller när man börjar med en ny kurs, oavsett vilken kurs/nivå det handlar om. Det betyder till exempel att en elev som läst kurs 1 enligt den gamla ämnesplanen fortsätter med kurs 2 - kinesiska, enligt den nya ämnesplanen.

Ny språkkod

Det centrala innehållet och kunskapskraven för kinesiska gäller den kinesiska som också kallas rikskinesiska eller mandarin. Tidigare har såväl kinesiska som mandarin använts som beteckning på kurser i kinesiska, men nu heter kurserna kinesiska 1 - 7 och språkkod zho ska användas både för grundskola och för gymnasial utbildning.  Då kinesiska ryms i moderna språk kommer systemet för meritvärdering att fortsätta gälla för kinesiska i samma utsträckning som tidigare.

Stöd vid införandet av kursplanen

Skolverket har tidigare organiserat en konferens om de nya kurs- och ämnesplanerna för lärare och rektorer. Under hösten 2014 kommer ett kommentarmaterial att publiceras på vår webbplats.

Kinesiska för grundskolan

Moderna språk i grundskolan

Kinesiska för gymnasieskolan

Moderna språk gymnasieskola

 

Läs mer om den nya kurs- och ämnesplanen

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor:

Nermina Wikström (grundskolan) nermina.wikstrom@skolverket.se, 08-527 336 53
Ylva Rosing (gymnasieskolan) ylva.rosing@skolverket.se, 08-527 333 98

Senast granskad: 2014-09-16
Innehållsansvar: Gymnasieenheten