Utbildning utomlands

Det är i dag möjligt att studera på gymnasiet i ett annat nordiskt land under samma förutsättningar som gäller i Sverige. Svenska staten stödjer också olika former av utbildning för utlandssvenska barn och ungdomar.

Gymnasielever Studera i Norden

Det är i dag möjligt att studera på gymnasiet i ett annat nordiskt land under samma förutsättningar som gäller i Sverige. Nordiska elever har rätt att söka till gymnasier i Sverige på samma sätt.

Studera i Norden

Svensk utbildning i utlandet

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket. De olika formerna av svensk utbildning i utlandet är:

Svenska utlandsskolor Distansundervisning En svensk sektion vid en utländsk skola Kompletterande svensk undervisning

Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sju länder och svenska sektioner finns det vid skolorna i Bryssel och Luxemburg.

Europaskolor

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner