Studera i Norden

Det är i dag möjligt att studera på gymnasiet i ett annat nordiskt land under samma förutsättningar som gäller i Sverige. Nordiska elever har rätt att söka till gymnasier i Sverige på samma sätt.

Närmare 200 svenska elever studerar varje år på gymnasiet i ett nordiskt grannland. Finland är populärast med mer än hälften av det totala antalet svenskar i nordiska gymnasiet. Så här fördelar sig eleverna mellan de olika länderna, enligt siffror från Centrala Studiestödsnämnden (CSN):

Elever i åldern 16-20 år samt vuxenstuderande på gymnasial nivå

2015/2016
Danmark 32
Finland 50
Island 6
Norge 61

2014/2015
Danmark 33
Finland 70
Island 6
Norge 61

Hemlandet betalar ut studiestöd och i vissa fall inackorderingstillägg och reseersättning.  Länderna har olika regler och ersättningsnivåer.

Att söka gymnasieskola utanför Sverige

Svenska gymnasister som läser på gymnasiet i ett annat nordiskt land får sitt studiebidrag utbetalat via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).  I vissa fall kan man få reseersättning om man exempelvis pendlar mellan studieorten i det nordiska grannlandet och bostaden i hemlandet. 
 
Den som planerar att bo utomlands ett år eller mer ska anmäla flyttning till Skatteverket. Vårdnadshavare skriver under anmälan för den som inte fyllt 16 år.
 
Studerande vid gymnasium i ett nordiskt grannland kan få:
  • Studiebidrag
  • Inackorderingstillägg
  • Extra tillägg
  • Bidrag för dagliga resor
Hur mycket pengar eleven kan få som extra tillägg beror på familjens inkomst. Eleven kan söka inackorderingsbidrag om det är minst sex kilometers färdväg till gymnasieskolan.  Man kan inte bli beviljad både inackorderingsbidrag och bidrag för dagliga resor.

 

Senast granskad: 2016-05-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner