Distansundervisning

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här finns information om den distansundervisning i årskurserna 6-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan som får statsbidrag.

Undervisning och betyg

Grundskola

Sofia Distansundervisning har undervisning i alla ämnen i grundskolans årskurser 6- 9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för åk 6-9.

Observera att från och med den 1 maj 2016 omfattar distansutbildningen också elever i årskurs 6 enligt förändring i bestämmelserna.

Läs mer om Sofia Distansundervisning Ansök om distansundervisning

Gymnasieskola

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan. Under läsåret 2016/2017 finns det följande program och inriktningar att välja

 • Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
 • Ekonomiprogrammet, inriktning juridik
 • Humanistiska programmet, inriktning kultur
 • Humanistiska programmet, inriktning språk
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning informations-och medieteknik
 • Teknikprogrammet, inriktning samhällsbyggande och miljö
 • Teknikprogrammet, inriktning teknikvetenskap

Läs mer om Hermods AB distansutbildning Ansök om distansundervisning

Elevavgifter

Det finns fastställda avgifter beroende på vilken utbildning, ämne eller kurs eleven läser. De som anordnar distansundervisningen informerar om avgifterna.

Senast granskad: 2016-09-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner