Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Vi har information om de skolföreningar som får statsbidrag. Bidraget är till för lärarlöner och godtagbart undervisningsmaterial.

Undervisning och betyg

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utl Bedömningsunderlag att användas i den kompletterande undervisningen för svenska elever i utlandet

Skolföreningarna kan ge mer information om deras verksamhet. Här kan du se på vilka orter det finns skolföreningar som får statsbidrag
. Adresser till skolföreningar

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.


 

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner