En svensk sektion vid en utländsk skola

Så kallade svenska sektioner finns vid vissa internationella skolor i utlandet. Där kan svenska elever få undervisning i svenska och om Sverige.

Vem kan delta i undervisningen?

Undervisningen är till för svenska elever som går på en internationell skola i utlandet. Skolan ska ha godkänts av svenska regeringen att bedriva undervisning vid svenska sektionen. Det krävs också att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn direkt hos skolan.

Undervisning och betyg

På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. Kontrollera med skolan hur betygssättningen sker och vilka betyg eleven kan få.

Vad kostar undervisningen?

Kontakta skolan för att få information om eventuella elevavgifter.

Här är de svenska sektionerna som finns. Läs mer på skolornas webbplatser:

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Paris

Svensk sektion i Warszava, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszava

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svensk sektion i Papa

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoi

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubai


 

Senast granskad: 2016-05-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner