Internationella projekt och verksamheter

Här hittar du information om internationella projekt och verksamheter inom vuxenutbildningsområdet.

kvinnlig elev

Europeisk agenda för vuxnas lärande

Den europeiska agendan för vuxnas lärande är ett uppdrag från EU om att implementera en rekommendation om vuxenutbildning som utbildningsministrarna inom EU har skrivit under. I denna rekommendation formuleras en vision för var vuxenutbildningen ska befinna sig år 2020 och kopplingar görs till EU:s strategi för tillväxt, den så kallade Europa 2020-strategin.

Europeisk agenda för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som arbetar tvärsektoriellt inom vuxnas lärande i ett livslångt perspektiv. NVL:s vision är att visa mångfald, främja gemenskap och stärka den nordiska dimensionen. NVL ska fungera som mötesplats för projekt och miljöer, mellan policy och praxis.

NVL ska främja dialogen i Norden, skapa innovation och bidra till nordisk nytta genom att främja samarbete och miljöernas engagemang i frågor kring vuxnas lärande. Skolverket är sedan 2009 värdorganisation för Sveriges arbete med NVL.

Se länkar i vänsterspalten för mer information.

Senast granskad: 2015-08-31
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner