Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper samt planering av examen inom komvux

Här hittar du verktyg som ger stöd i kartläggning av yrkeskunskaper samt planering av examen på gymnasial nivå inom komvux. Du som har bäst nytta av verktygen är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

Med hjälp av verktygen kan du

  • kartlägga yrkeskunskaper inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå,
  • planera examen inom komvux på gymnasial nivå.

Verktyg för kartläggning av yrkeskunskaper

Målgruppen är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen. Dessa yrkesgrupper kan använda verktyget vid vägledning och kartläggning av personer som har behov av att få sina yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser synliggjorda. Verktyget är baserat på det centrala innehållet i nationella yrkeskurser för att göra det möjligt att matcha individens samlade erfarehet mot innehåll i gymnasiala utbildningar. Verktyget är översatt till ett antal främmande språk, vilket kan underlätta att fler personer får sina yrkeskunskaper synliggjorda.

Klicka här för att komma till verktyget Stöd för kartläggning av yrkeskunskaper

Verktyg för planering av examen inom komvux på gymnasial nivå

Målgruppen är i första hand studie- och yrkesvägledare inom komvux på gymnasial nivå. Verktyget är ett stöd för planering av gymnasieexamen inom komvux. Det ger möjlighet att hantera och bedöma vilka nya och gamla kurser som kan ingå i en önskad gymnasieexamen samt hur dessa förhåller sig till gymnasieskolans program. Verktyget kan bidra till en kvalitetssäkrad studieplanering och ge stöd till kommunernas arbete med rätten för vuxna att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högre studier. Verktyget ligger idag ute som betaversion, vilket innebär att den forfarande är under utveckling. Lansering av en uppdaterad version beräknas ske under hösten 2018.

Klicka här för att komma till verktyget Planeringsstöd för vuxenutbildning

Senast granskad: 2018-03-07
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten