Ansök om att bedriva nya nationella kurser

En ny kurs ska ge kunskaper i ett befintligt eller nytt ämne. Med ny kurs avses en ny nationell kurs. Skolor kan ansöka om nya kurser. Dessa kurser kvalitetssäkras och beslutas av Skolverket.

Nya kurser kan förekomma på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

En huvudman eller annan intressent som vill ansöka om en ny kurs gör det via Skolverkets webbplats. Ansökningsformuläret är detsamma som för gymnasieutbildning och därför är vissa fält anpassade efter gymnasieskolans förutsättningar.

Skolverket har tagit fram föreskrifter (SKOLFS 2010:29) för ansökan om ny kurs. Skolverket undersöker bland annat om det efterfrågade kursinnehållet redan finns i en fastställd nationell kurs.

Senast granskad: 2013-04-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner