Stöd och råd för dig som arbetar med förarutbildning

Nu blir det lättare att tolka regelverken kring förarutbildning. Skolverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett gemensamt material som ger stöd och råd för dig som arbetar med förarutbildning. Nu publiceras version 3.

Förarutbildning finns idag på ca 270 gymnasieskolor inom fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och naturbruksprogrammet. Det bedrivs även yrkesförarutbildning  inom kommunal vuxenutbildning på ca 40 platser i landet.

- Skolverkets och Transportstyrelsens regelverk runt förarutbildning kan vara svåra att tolka. Det har resulterat i att elever har kommit i kläm när skolor gjort fel och eleverna till exempel inte fått ut sina förarbehörigheter, säger Magnus Carlsson, undervisningsråd på Skolverket.

För att hjälpa skolor att tolka regelverken har myndigheterna nu samarbetat för att försöka skapa en samsyn kring vanliga frågor och missuppfattningar. Resultatet blev ett stödmaterial för skolor och förarprövare som visar på möjligheter och förtydligar vad man kan göra och inte göra och vad som är extra viktigt att tänka på.  Materialet belyser varje del i förarutbildningen och följer en förarprövares/yrkeslärares arbetsprocess tillsammans med eleven. Nu publiceras version 3.

- Från myndigheternas sida så vet vi nu av erfarenhet att stödmaterialet är till stor hjälp och nytta för de som jobbar med förarutbildning, säger Magnus Janzén, inspektör på Transportstyrelsen.

Läs eller ladda ned materialet

Senast granskad: 2015-05-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner