Lathund för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Lathunden har gjorts om och ligger numera som webbsidor under "Skolutveckling/Studie- och yrkesvägledning/Val och vägledning/Vuxenutbildning".

Följande områden tas upp:

 • Studie- och yrkesvägledning samt ett webbinarium
 • Individuell studieplan
 • Validering
 • Prövning enligt gamla kursplaner
 • Slutbetyg
 • Gymnasieexamen
 • Yrkesexamen
 • Högskoleförberedande examen
 • Kurser som inte får ingå i en examen
 • Examen och behörighet till högskolan
 • Slutbetyg från ett reducerat program
 • Betygskataloger

Senast granskad: 2015-04-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner