Nationella yrkespaket som matchar arbetsmarknaden

Här finns förslag på nationella yrkespaket för yrkesutbildningar inom komvux och för gymnasieskolans introduktionsprogram. Yrkespaketen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier.

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området. Samtliga påbyggnadspaket presenteras tillsammans med baspaketet som de är tänkta att bygga vidare på. Det är även möjligt att kombinera flera nationella yrkespaket eller komplettera med andra enstaka kurser än de rekommenderade, allt utifrån önskemål och behov.

Huvudmän som genomför yrkesutbildning inom komvux kan välja om och hur de ska använda förslagen. Det är fortfarande möjligt att lokalt eller regionalt bestämma om andra sammanhållna yrkesutbildningar än de nationellt framtagna yrkespaketen.

Utdrag ur betygskatalogen

Den som har slutfört ett yrkespaket ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. Utdraget ur betygskatalogen bör därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för.

Nationella yrkespaket på introduktionsprogrammet

Ett nationellt yrkespaket ska också kunna användas inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Då behöver en individuell bedömning göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden. Yrkespaketen kan dessutom med fördel kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket.

Administratör 400p (41 kB) Aktiviteter och upplevelser 1400p (44 kB) Aktivitetsledare fritidshem 500p (42 kB) Anläggningsförare 1200p (51 kB) Arbete inom barnomsorgen 500p (44 kB) Assistent marknadsföring 700p (42 kB) Bagare och konditor 1400p (50 kB) Barnskötare - Elevassistent Bas + Påbyggnad 900p (54 kB) Beläggningsarbetare 900p (42 kB) Bergarbetare 1200p (43 kB) Betongarbetare 1100p (43 kB) Bokning 1200p (61 kB) Bokning och försäljning 1200p (61 kB) Djurskötare i mjölkproduktion 600p (43 kB) Ekonomi- och redovisningsassistent 700p (42 kB) Floristaspirant 1500p (45 kB) Frisöraspirant 1500p (43 kB) Glastekniker 1200p (45 kB) Golvläggare 1100p (43 kB) Gästvärd - försäljning-guest relations-eventvärd 900p (43 kB) Gästvärd 500p (43 kB) HR-assistent 700p (42 kB) Håltagare 1000p (42 kB) Idrotts- och fritidsanläggning 800p (44 kB) Industri Bas 700p + Påbyggnad 300-600p (53 kB) Inköpsassistent 500p (41 kB) Kock 1400p (44 kB) Konferens 1200p (61 kB) Kundvärd reception 400p (42 kB) Murare 1000p (43 kB) Målare 1000p (42 kB) Plattsättare 1200p (42 kB) Plåtslagare 1100p (49 kB) Reception 1200p (61 kB) Servitör 1400p (44 kB) Skötsel av utemiljöer 600p (43 kB) Stenmontör 1200p (43 kB) Ställningsbyggare 1200p (43 kB) Säljstöd företagsförsäljning 800p (43 kB) Takmontör 1200p (43 kB) Träarbetare 1000p (43 kB) Undertaksmontör 1200p (43 kB) Ventilationsmontering Bas 800p + Påbyggnad 800p (44 kB) Våningsservice 800p (60 kB) Väg- och anläggningsarbetare 1100p (49 kB) Yrkesförare Godstransport 600p (50 kB) Yrkesförare Godstransporter 800p (43 kB) Yrkesförare Persontransport 500p (43 kB)

Senast granskad: 2017-12-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner