Film - en bra start för dialog

Genom filmen kan du ta del av andras erfarenheter av att arbeta med yrkesutbildning för personer med utvecklingsstörning. Syftet med filmen är att inspirera fler att erbjuda yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna.

Här kan du ta del av en film om yrkesutbildning inom särskild utbildning för vuxna. I filmen kommer du att möta elever, handledare, lärare och studie- och yrkesvägledare som berättar om sina erfarenheter och hur de arbetar med utbildning som kan bidra till att personer med utvecklingsstörning lättare närmar sig arbetslivet.

Senast granskad: 2016-02-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner