Upphävd: Den här författningen upphävdes 2011-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 1994:1

Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-02-17
Ikraftträdandedatum: 1995-07-01
Tryckdatum: 1994-03-14
Nyckelord Grundskola, Läroplaner
Historik: 1994:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1994:1 GrundförfattningPDF