Grundförfattning SKOLFS 2011:144

Förordning om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-11-01
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2011:144 GrundförfattningPDF