Skolverket
Senaste lydelse SKOLFS 2011:196

Skolverkets föreskrifter om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Utges av: Skolverket
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
  2014:20 Ändringsförfattning
  2015:34 Ändringsförfattning
  2017:76 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:196 Senaste lydelsePDF

Senast uppdaterad 14 september 2018