Skolverket
Senaste lydelse SKOLFS 2012:92

Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Vuxenutbildning
Historik: 2012:92 Grundförfattning
  2016:34 Ändringsförfattning
  2016:79 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2012:92 Senaste lydelsePDF