Upphävd: Den här författningen upphävdes 2011-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 1994:1

Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1994-02-17
Ikraftträdandedatum: 1995-07-01
Tryckdatum: 1994-03-14
Nyckelord Grundskola, Läroplaner
Historik: 1994:1 Grundförfattning
  1997:12 Ändringsförfattning
  1998:15 Ändringsförfattning
  2000:146 Ändringsförfattning
  2003:17 Ändringsförfattning
  2006:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1994:1 Senaste lydelsePDF