Grundförfattning SKOLFS 2015:7

Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 18 b § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)
Beslutsdatum: 2015-04-15
Ikraftträdandedatum: 2015-07-01
Tryckdatum: 2015-04-24
Nyckelord Elevskyddsombud
Historik: 2015:7 Senaste lydelse
  2016:59 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:7 GrundförfattningPDF