Senaste lydelse SKOLFS 2015:28

Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 § andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Beslutsdatum: 2015-05-13
Ikraftträdandedatum: 2015-07-01
Tryckdatum: 2015-05-27
Nyckelord Kommunalt aktivitetsansvar, Uppgiftsinsamling
Historik: 2015:28 Grundförfattning
  2017:19 Ändringsförfattning
  2019:20 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:28 Senaste lydelsePDF