Ändringsförfattning SKOLFS 2015:51

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2015-11-19
Ikraftträdandedatum: 2016-01-01
Tryckdatum: 2015-12-14
Nyckelord International Baccalaureate, Engelskspråkig utbildning, Gymnasieskola
Historik: 2002:7 Grundförfattning
  2002:7 Senaste lydelse
  2008:72 Ändringsförfattning
  2011:54 Ändringsförfattning
  2021:57 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2015:51 ÄndringsförfattningPDF