Senaste lydelse SKOLFS 2017:5

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan

Utges av: Skolverket
Nyckelord Bedömningsstöd, Specialskola
Historik: 2017:5 Grundförfattning
  2018:32 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:5 Senaste lydelsePDF