Grundförfattning SKOLFS 2017:95

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-02-01
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Lärlingsutbildning, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2017:95 GrundförfattningPDF