Ändringsförfattning SKOLFS 2018:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-04-26
Ikraftträdandedatum: 2018-07-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Läroplaner
Historik: 2010:37 Grundförfattning
  2010:37 Senaste lydelse
  2011:1 Ändringsförfattning
  2011:8 Ändringsförfattning
  2013:157 Ändringsförfattning
  2015:36 Ändringsförfattning
  2016:38 Ändringsförfattning
  2017:11 Ändringsförfattning
  2018:13 Ändringsförfattning
  2018:43 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:8 ÄndringsförfattningPDF