Upphävd: Den här författningen upphävdes 2011-07-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 1998:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-06-11
Ikraftträdandedatum: 1998-08-01
Tryckdatum: 1998-07-10
Nyckelord Läroplaner, Grundskola
Historik: 1994:1 Grundförfattning
  1994:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1998:15 ÄndringsförfattningPDF