Senaste lydelse SKOLFS 1998:16

Förordning om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Bemyndigande: .
Beslutsdatum: 1998-06-11
Ikraftträdandedatum: 1998-08-01
Tryckdatum: 1998-07-10
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
  2005:11 Ändringsförfattning
  2006:22 Ändringsförfattning
  2010:35 Ändringsförfattning
  2011:69 Ändringsförfattning
  2016:37 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1998:16 Senaste lydelsePDF