Senaste lydelse SKOLFS 1998:16

Förordning om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-06-11
Ikraftträdandedatum: 1998-08-01
Tryckdatum: 1998-07-10
Nyckelord Läroplaner, Förskola
Historik: 1998:16 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1998:16 Senaste lydelsePDF