Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2000:4

Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet engelska i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § andra stycket och 7 kap. 4 § andra stycket gymnasieförordningen (1992:394) följande.
Beslutsdatum: 2000-01-03
Ikraftträdandedatum: 2000-07-01
Tryckdatum: 2000-02-10
Nyckelord Kursplaner, Betyg, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2000:4 GrundförfattningPDF