Allmänna råd övrigt SKOLFS 2018:202

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:162) om kursplan för projektarbete i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Allmänna råd, Gymnasieskola, Kursplaner
Ladda ned: SKOLFS 2018:202 Allmänna råd övrigtPDF