Ändringsförfattning SKOLFS 1993:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1993-03-11
Ikraftträdandedatum: 1993-05-19
Tryckdatum: 1993-04-20
Nyckelord Personskada, Ersättning, Gymnasieskola
Historik: 1991:47 Grundförfattning
  1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1993:6 ÄndringsförfattningPDF