Ändringsförfattning SKOLFS 1993:9

Skolverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SKOLFS 1992:39) om upphävande av tim- och kursplaner för särskilda yrkesinriktade kurser i komvux, m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 9 § och 4 kap. 6 § förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning
Beslutsdatum: 1993-02-25
Ikraftträdandedatum: 1993-05-01
Tryckdatum: 1993-04-20
Nyckelord Kursplaner, läroplaner
Historik: 1992:39 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1993:9 ÄndringsförfattningPDF