Ändringsförfattning SKOLFS 1995:14

Skolverkets föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1994:48) om nationella kurser i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 7 § andra stycket förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan och 1 kap. 4 § andra stycket förordningen (1992: 736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Beslutsdatum: 1995-03-06
Ikraftträdandedatum: 1995-05-26
Tryckdatum: 1995-04-27
Nyckelord Vuxenutbildning, Särskola
Historik: 1994:48 Grundförfattning
  1994:48 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1995:14 ÄndringsförfattningPDF