Ändringsförfattning SKOLFS 1998:29

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-12-10
Ikraftträdandedatum: 1999-01-01
Tryckdatum: 1999-01-25
Nyckelord Ersättning, Personskada, Gymnasieskola
Historik: 1991:47 Grundförfattning
  1991:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 1998:29 ÄndringsförfattningPDF